• Regulamin

Regulamin

1.Właścicielem sklepu internetowego "4rider" jest firma MOTONET z siedzibą:


MOTONET Piotr Sochacki

Żywiecka 41

43-300 Bielsko Biała

NIP 937-222-92-58

Regon 241339737

Wpis do ewidencji  działalności gospodarczej gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kozy  nr 2998.

Nr telefonu +48604837770 email: 4rider.pl@gmail.com . adres z pkt.1 jest również adresem pod którym należy składać reklamację.

2.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

3. Zamówienie można złożyć za pomocą formularza dostępnego w sklepie internetowym "4rider" lub poprzez e-mail: 4rider.pl@gmail.com  Każde zamówienie musi zawierać dokładne i zgodne ze stanem faktycznym dane adresowe , niezbędne do realizacji zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL.

4.Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj.

Firmę Motonet Piotr Sochacki

ul.Żywiecka 41

43-300 Bielsko Biała

email: 4rider.pl@gmail.com

tel 604837770

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

 Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Wzór formularza o odstąpieniu od umowy można pobrać z:

http://4bikes.pl/instrukcje/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf

  

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 Skutki odstąpienia od umowy:

  

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.


Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 


Jeżeli rzecz na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: 20 PLN
 

5.Wszystkie przedmioty dostępne w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzane na rynek polski.

6.Właściciel sklepu internetowego "4rider" zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu internetowego "4rider" mają prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

7.Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych, najczęściej zamówienie jest realizowane do 48 godzin od chwili zamówienia.

8. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto. Na życzenie klienta do przesyłki dołączamy fakture VAT.

9.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przy odbiorze

- przelewem bankowym na konto sklepu przed wysyłką towaru

ALIORBANK 88 2490 0005 0000 4500 3547 2567

MOTONET Piotr Sochacki ul.Żywiecka 41 43-300 Bielsko Biała

10.Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych. 

11.W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Firma Motonet ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.  

12.Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu Internetowego 4rider.pl, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.4rider.pl błędnych cen, lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – firma motonet zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o  odstąpieniu od umowy.

13.Pliki cookies (ciasteczka)

Są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez serwery WWW i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, wykorzystywane przez strony internetowe. Informacje zawarte w plikach cookies są odczytywane przez serwery WWW przy ponownym połączeniu się ze stronami internetowymi. Pliki te najczęściej zawierają następujące parametry: nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalne, najczęściej zaszyfrowane dane, uniemożliwające ich odczytanie przez osoby nieuprawnione i inne serwery WWW.

Stosujemy dwa typy plików cookies

sesyjne- pliki tymczasowe pozostające w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania (np. przeglądarki internetowej),

stałe - pliki tymczasowe pozostające w urządzeniu użytkownika do czasu określonego w plikach cookies lub do ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

14.Cele zastosowania plików cookies:
 

utrzymanie sesji użytkownika po zalogowaniu się przez niego na swoje konto,

prezentacja reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika.

 

tworzenie statystyk oglądalności Portalu dla reklamodawców,
 

 

15.W jaki sposób zmienić ustawienia lub usunać pliki cookies?
 

 

Standardowo przeglądarki internetowe automatycznie przyjmują pliki cookies. Możesz jednak zmienić te ustawienia na indywidualne, tak aby pliki cookies były blokowane dla wszystkich, bądź tylko niektórych stron internetowych. Możesz także usunąć wszystkie lub wybrane pliki cookies.
 

 

Gdzie mogę zmienić ustawienia lub usunąć pliki cookies?
 

Mozilla Firefox: Narzędzia / Opcje / Prywatność

Opera: Ustawienia / Preferencje / Zaawansowane / Ciasteczka

Google Chrome: Ustawienia / Pokaż ustawienia zaawansowane... / Prywatność / Ustawienia treści...

Safari: Preferencje / Prywatność

 

Internet Explorer: Narzędzia / Opcje internetowe / Prywatność
 

16.Jeśli zablokujesz używane przez nas pliki cookies, utracisz dostęp do niektórych naszych usług. Będziesz mógł jedynie przeglądać stronę internetową w trybie do odczytu, bez możliwości zalogowania się.

17.Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 

18.

1) Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2,(USTAWY z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(2076_u)

ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

2) Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


19. Przedsiębiorca (Motonet) ma obowiązek  dostarczenia rzeczy bez wad.

20.Możliwość skorzystania z pozasadowych sposobów rozpatrywania rekalamcji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

 

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 

Kupujący może zwrócić  się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

Kupujący może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Numer infolini  800 007 707.Adres email porady@dlakonsumentow.pl.

 
 
21. Operatorem kart płatniczych w serwisie Przelewy24.pl jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.